О пројекту

Платформа „Отворени буџети“ омогућава корисницима једноставан и лако разумљив приказ буџета градова и општина у Републици Србији. Додатно, платформа омогућава преузимање података у отвореном формату који је стандардизован за све локалне самоуправе, те самим тим анализу и упоређивање података и даље коришћење. Платформа „Отворени буџети“ доприноси повећању транспарентности јавних финансија на локалном нивоу, а грађанима омогућава увид у планирање утрошка јавног новца.


Како користити платформу?

На мапи се могу пронаћи они градови и општине који су до сада објавили своје буџете у формату отворених података. Путем ове платформе корисници имају увид у планиране буџетске приходе и расходе. Буџетски приходи приказани су по категоријама и групама, док су расходи приказани по програмима и економској класификацији.

У жељи да заједно промовишемо користи отворених података, позивамо све кориснике који су на основу података преузетих са ове платформе креирали визуелизацију, апликацију или други случај употребе, да се јаве путем електронске поште на: opendata@ite.gov.rs.

Упутство за грађане и коришћење платформе можете погледати овде. Упутство за јединице локалне самоуправе и коришћење платформе можете погледати овде.


Статистика

ГодинаБрој општина који је доставио извештај
20191
2020104
202151
202231
20232
20241
X